Touradg
  • Touradg
  • 100% (عالی)
  • مدیریت شروع کننده موضوع شبیه ساز: Prepar3D 5.3
5 سال پیش
در نسخه 11.30 شبیه ساز پرواز X-Plane - که اخیراً نیز توجه توسعه دهندگان زیادی را به خود جلب کرده و سهم بازار بیشتری را بدست آورده است - قابلیت شبیه سازی ذرات بهبود قابل توجهی پیدا کرده است.
این قابلیت جدید می تواند در بهبود جلوه های بصری همچون دود، بخار، حرارت، باران، برف و... تاثیر بسزایی داشته باشد.یکی از این ویژگیها بهبود توانایی رندر حرارت ایجاد شده توسط موتور یا Jetwash می باشد که قبلاً در ایکس پلین وجود داشته اما با این بروزرسانی جلوه بهتری پیدا کرده است.البته زیرسامانه شبیه سازی ذرات همچنان نیازمند توسعه می باشد و به نظر می رسد یکی از نقاط قوت نسخه بعدی این شبیه ساز باشد.

در زیر نمونه هایی از این توانمندی به نمایش در آمده است:


UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImageبخش مربوط به توسعه دهندگان:


UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage


All pictures by X-Plane.com

PC Flight Simulation Geek Since 1998