طراحی و توسعه - مباحث مرتبط با طراحی و توسعه برنامه های الحاقی (طراحی صحنه، ترافیک، بازنقش و ...) برای شبیه سازهای پرواز در این بخش قرار می گیرند.


آخرین ارسال:مطالب جدیدآموزش ساختن ترافیک برای شبیه ساز پرواز x52,080
با استفاده از نرم افزار WOAI Installer
آخرین ارسال:
مطالب جدیدکار با opencv و ...7565
touradg
آخرین ارسال:
کاربرانی که در حال مشاهده انجمن می باشند