Touradg
 • Touradg
 • 100% (عالی)
 • مدیریت شروع کننده موضوع شبیه ساز: Prepar3D 5.3
13 سال پیش
Microsoft Flight Simulator 2004 (COF) Software Development Kit - SDK - Gamepack

فایلها , اسناد و ابزارهای ذیل در طراحی و توسعه برنامه های الحاقی در شبیه ساز پرواز 2004 کاربرد دارند.این ایزارها و خروجی های آنها با ویرایشهای قبلی شبیه ساز ممکن است ناسازگار باشند.

- صحنه خود ساخته (AutoGen) - دانلود 
- عوارض سطح زمین (Terrain) - دانلود 
- الگوهای آب و هوایی (Weather Theme) - دانلود 
- پانل و نشان دهنده ها (Panel and Gauges) - دانلود 
- ابزار ترافیک محیطی (Traffic ToolBox) - دانلود 
- صداهای مراقبت پرواز (ATC VoicePack) - دانلود 
- کامپایلر MDL - Makemdl - دانلود 
- کامپایلر BGL - دانلود 

- نرم افزار طراحی سه بعدی GMAX - دانلود  - Link Provided by Fsdeveloper

PC Flight Simulation Geek Since 1998
mohammad razzaghi
13 سال پیش
تورج جان من فقط نتو نستم Makemdl و GMAX رو download کنم 😉
فکر کنم برای gmax خود Microsoft یه گیری داره.
Touradg
 • Touradg
 • 100% (عالی)
 • مدیریت شروع کننده موضوع شبیه ساز: Prepar3D 5.3
13 سال پیش
لینکها اصلاح شدند.متشکر
PC Flight Simulation Geek Since 1998
hossein.s
 • hossein.s
 • 57.1% (معمولی)
 • بال برنزی - کبوتر سوار
13 سال پیش
اینارو دانلود کردم اما تغییری نشد!!!😕
Touradg
 • Touradg
 • 100% (عالی)
 • مدیریت شروع کننده موضوع شبیه ساز: Prepar3D 5.3
13 سال پیش
hossein sajadi نوشت:

اینارو دانلود کردم اما تغییری نشد!!!😕تغییر در چی؟
PC Flight Simulation Geek Since 1998