Touradg
  • Touradg
  • 100% (عالی)
  • مدیریت شروع کننده موضوع شبیه ساز: Prepar3D 5.3
7 سال پیش
UserPostedImage


نخستین سامانه شبیه ساز راهبری قطارهای شهری در کشور با حضور دریادار امیر رستگاری مدیر عامل سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع به شهرداری مشهد تحویل و به بهره برداری رسید.
به گزارش اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع؛ در مراسمی که به همین منظور در مرکز آموزش قطار شهری مشهد با حضور مسئولان محلی برگزار گردید امیر دریادار رستگاری مدیر عامل سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع طی سخنانی با اشاره به سابقه سازمان صنایع دریایی در ساخت انواع سامانه های شبیه ساز شناورهای دریایی اظهار داشت:از سرریز طراحی و ساخت این سامانه ها و با توجه به درخواست شهرداری مشهد ،ساخت نخستین شبیه ساز راهبری قطارهای شهری در کشور در دستور کار سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع قرار گرفت که بحمدالله امروز شاهد بهره برداری از آن در شهر مقدس مشهد می باشیم.
وی افزود:سامانه شبیه ساز قطار شهری که به منظور آموزش و رفع نیازهای مهارتی راهبران قطار در شبکه ریلی کشور ساخته شده است ؛ شامل 2 جایگاه آموزش فراگیران و بخش پست مربی و نظارت می باشد.
امیر رستگاری با بیان اینکه نرم افزار این سامانه بطور کامل مبتنی بر شرایط بومی خطوط ریلی کشور ساخته شده و مسیر ریلی را از طریق شبیه ساز پیاده سازی می کند و در شرایط واقعی مورد ارزیابی قرار میدهد افزود: با این شبیه ساز تمامی شرایط ATP و سیگنالینگ مدل سازی می شود و با آموزش تمامی حالات در شرایط واقعی، راهبر قطار آمادگی مواجه با هرگونه شرایط را دارا خواهد بود که این امر منجر به کاهش هزینه ها و حوادث خواهد شد.
مدیر عامل سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع گفت: با این شبیه سازی می توان در شرایط غیر عادی ،اضطراری و شرایط آب وهوایی مختلف راهبران قطارها را آموزش داد.
امیر رستگاری در پایان با تشکر و قدردانی از دست اندرکاران طراحی و ساخت این پروژه مهم شهری تصریح کرد:امروز با مجموعه اقداماتی که سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع با تکیه بر توان و استعداد داخلی کشور در حوزه های نظامی و غیر نظامی انجام می دهد به عنوان یکی از نمادهای برجسته اقتصاد مقاومتی و کمک به تولید و اشتغال زایی در کشور می درخشد.

روابط عمومی وزارت دفاع
PC Flight Simulation Geek Since 1998