Touradg
  • Touradg
  • 100% (عالی)
  • مدیریت شروع کننده موضوع شبیه ساز: Prepar3D 5.3
5 سال پیش
متاسفانه یک فروند هواپیمای باربری ۷۰۷ متعلق به نیروی هوایی (ظاهراً در اجاره بخش خصوصی) حامل گوشت از مبدا بیشکک کشور قرقیزستان، اقدام به فرود در فرودگاه فتح البرز کرده که در هنگام فرود از باند خارج و پس از برخورد با دیوار انتهایی باند دچار آتش سوزی شد.همچنین خساراتی نیز به ساختمانهای مسکونی انتهای باند وارد آمد.مقصد هواپیما فرودگاه پیام بوده است.
در این سانحه متاسفانه 15 نفر از 16 مسافر/خدمه پرواز جان باختند.

هواپیمای سانحه دیده EP-CPP

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage


اسامی جانباختگان به شرح زیر است:

1- سرهنگ خلبان معلم غفور قجاوند 2- سرهنگ خلبان معلم محمد باقر ندری 3- سرهنگ خلبان جواد سلیمانی 4- سرهنگ خلبان محمد عبدلی 5- مهندس پرواز عزیزاله علیزاده 6- سعید قاسمی7 - فریدون شیخی - سر مهماندار 8- شاکر آجرلو 9- مریم زارعی نژاد 10- علی افروغ 11- محمد رضا طاهری 12- مصطفی محمودی 13- جواد مرادی 14- حمید رضا لطفیان 15- داود ذوالفقاری

تنها بازمانده این سانحه فرشاد مهدوی نژاد می باشد

UserPostedImage


جعبه سیاه از محل سقوط بازیابی شده اما تاکنون دلیلی برای سانحه مشخص نشده است.

PC Flight Simulation Geek Since 1998