Touradg
 • Touradg
 • 100% (عالی)
 • مدیریت شروع کننده موضوع شبیه ساز: Prepar3D 5.3
یک سال پیش
شبیه ساز پرواز مایکروسافت 2020 با بهره گیری از سه فناوری پردازش ابری، اطلاعات ماهواره ای و هوش مصنوعی، محیط پروازی با دقت بسیار بالا و نزدیک به واقعیت ایجاد می کند.در این ویدئو این تکنیک شرح داده شده است:


PC Flight Simulation Geek Since 1998
Touradg
 • Touradg
 • 100% (عالی)
 • مدیریت شروع کننده موضوع شبیه ساز: Prepar3D 5.3
یک سال پیش
مایکروسافت در نسخه جدید شبیه ساز پرواز خود با وتسیم یا شبکه شبیه سازی ترافیک هوایی مجازی (که شاخه ایرانی آن نیز فعال می باشد) همکاری نموده است و در نتیجه این دو نرم افزار بطور کامل با یکدیگر همخوانی خواهند داشت.


PC Flight Simulation Geek Since 1998
Touradg
 • Touradg
 • 100% (عالی)
 • مدیریت شروع کننده موضوع شبیه ساز: Prepar3D 5.3
یک سال پیش
معرفی قاره ها

پرواز بر فراز مناظر بدیع قاره اقیانوسیه در شبیه ساز پرواز مایکروسافت 2020 شامل جزایر پلینزی، توالو، ایستر آیلند و...


پرواز بر فراز کشورهای قاره اروپا در شبیه ساز پرواز مایکروسافت 2020 شامل آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، اسپانیا و...


پرواز بر فراز کشورهای قاره آفریقا در شبیه ساز پرواز مایکروسافت 2020 شامل کامرون، سودان، آفریقای جنوبی، ماداگاسکار، مراکش و...


پرواز بر فراز کشورهای خاورمیانه در شبیه ساز پرواز مایکروسافت 2020 شامل ایران، عمان، اندونزی، مالزی و...

PC Flight Simulation Geek Since 1998
Touradg
 • Touradg
 • 100% (عالی)
 • مدیریت شروع کننده موضوع شبیه ساز: Prepar3D 5.3
یک سال پیش
با استفاده از موتور گرافیکی پیشرفته برف صورت بی درنگ (Realtime) و لحظه ای در شبیه ساز پرواز مایکروسافت ۲۰۲۰ ایجاد میشود و همانند نسخ قدیمی نیازی به بارگزاری مجدد شبیه ساز نیست.


PC Flight Simulation Geek Since 1998
Touradg
 • Touradg
 • 100% (عالی)
 • مدیریت شروع کننده موضوع شبیه ساز: Prepar3D 5.3
یک سال پیش
نسخه جدید شبیه ساز پرواز مایکروسافت با موتور بهبود یافته آیرودینامیک، بهبود فیزیک اشیاء، سامانه های هواپیما و شبیه سازی جهانی توده هوا (Airmass) ارائه میشود.


PC Flight Simulation Geek Since 1998