Touradg
  • Touradg
  • 100% (عالی)
  • مدیریت شروع کننده موضوع شبیه ساز: Prepar3D 5.3
یک سال پیش


معروف ترین و قدیمی ترین نرم افزار شبیه سازی پرواز 40 ساله شد. شبیه ساز پرواز مایکروسافت در ابتدا تحت نام Sublogic ارائه و در ادامه به مالکیت مایکروسافت در آمد.این نرم افزار یکی از محبوترین شبیه سازهای پرواز در جهان می باشد.

PC Flight Simulation Geek Since 1998