Touradg
  • Touradg
  • 100% (عالی)
  • مدیریت شروع کننده موضوع شبیه ساز: Prepar3D 5.3
یک سال پیش
UserPostedImage

حسب گزارش سازمان هواپیمایی کشوری متاسفانه یکی از خلبانان ایرانی در سانحه پرواز آموزشی در مورخ 24 آذر ماه امسال در کشور آفریقای جنوبی جان خود را از دست داد. در این پرواز یک فروند هواپیمای پایپر با رجیستر ZS-EAW به همراه دو سرنشین ایرانی و نپالی خود در طی پرواز آموزشی از مبدا فرودگاه Grand Central (FAGG) آفریقای جنوبی و به دلایل نامشخصی سقوط می کند.موضوع توسط سازمان هواپیمایی کشوری ایران و آفریقای جنوبی در دست بررسی می باشد.

دریافت فایل گزارش اولیه سانحه 

منبع:سایت سازمان هواپیمایی کشوری
PC Flight Simulation Geek Since 1998