Touradg
  • Touradg
  • 100% (عالی)
  • مدیریت شروع کننده موضوع شبیه ساز: Prepar3D 5.3
2 ماه پیش
گروه توانمند FlyByWire پس از محصول مجانی، منبع باز و بسیار موفق A320 در حال تهیه محصول جدید A380 می باشند.این محصول نیز همانند سایر تولیدات این گروه منبع باز و مجانی خواهد بود.ارزش آموزشی محصولات این گروه با توجه به در دسترس بودم کد منبع یا همان سورس کد ، بویژه در حوزه تولید برنامه های الحاقی برای شبیه ساز پرواز 020 مایکروسافت بسیار زیاد می باشد.
PC Flight Simulation Geek Since 1998
Majid
  • Majid
  • 53.74% (معمولی)
  • بال برنزی - کبوتر نشان
2 ماه پیش
ارسال شده توسط : Touradg 

گروه توانمند FlyByWire پس از محصول مجانی، منبع باز و بسیار موفق A320 در حال تهیه محصول جدید A380 می باشند.این محصول نیز همانند سایر تولیدات این گروه منبع باز و مجانی خواهد بود.ارزش آموزشی محصولات این گروه با توجه به در دسترس بودم کد منبع یا همان سورس کد ، بویژه در حوزه تولید برنامه های الحاقی برای شبیه ساز پرواز 020 مایکروسافت بسیار زیاد می باشد.


تیم بسیار خوبی هستند و واقعا دارن برای پروژه A380 مایه میذارن ، پروژه 320 بسیار موفق بود البته هنوز جا برای توسعه داره ولی در کل بالاتر از قابل قبول هستن.