سوانح و حوادث هوایی - این قسمت شامل تمامی ارسالهای مرتبط با سوانح و حوادث مربوط به هوا و فضا در سراسر جهان می باشد.

آخرین ارسال:


مطالب جدیدسانحه برای 707 باری نیروی هوایی - 15 نفر جان باختند.097
از مبداء بیشکک به فرودگاه پیام
آخرین ارسال:

مطالب جدیدحادثه برای MD ایران ایر تور در فرودگاه تبریز0129
آتش گرفتن تایرها
آخرین ارسال:
کاربرانی که در حال مشاهده انجمن می باشند