طراحی و توسعه - مباحث مرتبط با طراحی و توسعه برنامه های الحاقی (طراحی صحنه، ترافیک، بازنقش و ...) برای شبیه سازهای پرواز در این بخش قرار می گیرند.


آخرین ارسال:مطالب جدیدTehran Scenery 200751,262
آخرین ارسال:

مطالب جدیدMehrabad fix for FSX3907
آخرین ارسال:

کاربرانی که در حال مشاهده انجمن می باشند