Touradg
  • Touradg
  • 100% (عالی)
  • مدیریت شروع کننده موضوع شبیه ساز: Prepar3D 5.3
13 سال پیش
سازمان فضایی با همکاری چند دانشگاه در نیمه دوم سال جاری از نمونه مهندسی چند ماهواره رونمایی خواهد کرد. این ماهواره ها در کلاس ریز ماهوراه ها می باشند که تمام مراحل مطالعات، طراحی و ساخت آن ها توسط دانشمندان ایرانی انجام شده است.
دکتر فرقانی با بیان این مطلب که ایران در سال 89 دو ماهواره جدید نیز به فضا خواهد فرستاد، گفت: ماهوراه هایی که امسال به فضا پرتاب می شوند، دانشجویی بوده و کاربرد سنجش از دور و مخابراتی دارند.
وی خاطر نشان کرد: سازمان فضایی ایران در راستای سیاست بومی سازی فناوری های نوین و با کمک مراکز علمی و صنعتی کشور اقدام به ساخت ماهواره کرده است. ماهواره هایی که امسال به فضا فرستاده می شوند دارای قابلیت عکسبرداری و ارسال تصویر به زمین را دارا هستند و در مدار LEO قرار خواهند گرفت. این ماهواره ها از نوع دانشجویی بوده و با مشارکت سازمان فضایی ایران و دانشگاه ها ساخته شده و توسط ماهواره برهای ایران به فضا فرستاده خواهد شد.
وی افزود: طراحی و ساخت ماهواره های مخابراتی بزرگ "قائم" و "ایران ست" نیز از دیگر برنامه های تدوین شده می باشد که کار طراحی و ساخت آنها در سال جاری آغاز شده است.

منبع:سازمان فضایی ایران
PC Flight Simulation Geek Since 1998