c.amir
  • c.amir
  • 50.2% (معمولی)
  • بال برنزی - کبوتر سوار شروع کننده موضوع
9 سال پیش
به نام خداوند بخشنده مهربان


باسلام
عنوان که دیگه مشخص بود
ازاین به بعد اگر سوالی درباره ی این نرم افزار بود لطفا در این بخش مطرح شود


[APARAT]http://www.aparat.com/v/Z2Wwc[/APARAT]


باتشکر


ویرایش مدیر:لطفاً از بکار بردن نام تامین کننده یا شرکتها در عنوان خودداری فرمائید.می توانید در انتهای پیام درج کنید.
پست منتقل شد به انجمن چند رسانه ای

هیچ چیز همچون خواست او و اراده ما پرواز را آسان نمی کند...
UserPostedImage