Touradg
  • Touradg
  • 100% (عالی)
  • مدیریت شروع کننده موضوع شبیه ساز: Prepar3D 5.3
یک سال پیش
UserPostedImage


تریلر رسمی

نسخه 12 شبیه ساز پرواز معروف ایکس پلین محصول شرکت Laminar Research در مورخ 2022-12-17 ارائه گردید.این شبیه ساز پرواز با سابقه و توانمند یکی از رقبای اصلی شبیه ساز پرواز مایکروسافت و لاکهید مارتین می باشد.قابلیتهای این نسخه از شبیه ساز پرواز شامل:

موتور نورپردازی فوتومتریک
روشنایی نور، شدت، گسترش، و بیشتر - همه در زمان واقعی با قوانین فیزیک محاسبه می شوند.

نمایش سطوح آب سه بعدی
رندر آب بصورت کامل با کنترل ارتفاع موج و تعامل هواپیمای شناور بر اساس بازخورد خلبانان

شبیه سازی فصول
رنگ درخت و پوشش برگ بر اساس فصل متفاوت است - برف نیز شبیه سازی شده است.

رنگ آبهای گرمسیری
رنگ پهنه های آبی بر اساس مناطق مختلف

جنگل ها و پوشش گیاهی سه بعدی
تنوع زیادی از درختان سه بعدی با تنوع گونه ها، اندازه و اثرات فصلی که در باد حرکت می کنند.

صداهای محیطی
اکنون کل جهان دارای صدا می باشد - پرندگان در جنگل، ماشین ها در شهرها و البته وسایل نقلیه خدمات زمینی.

Jetways متحرک

Procedures/صداهای ATC محلی
کنترل ترافیک هوایی از رویه ها و لهجه های منطقه ای در سراسر جهان پیروی می کند.

ابرهای حجمی سه بعدی
ابرهای حجم دار و سه بعدی برای ثبت کامل احساس پرواز.

آب و هوای واقعی
الگوریتم های اختصاصی برای تبدیل داده ها از دنیای واقعی به آب و هوای X-Plane.

ٌWake Turbulence
جریان‌های قدرتمند هوای  که توسط هواپیماهای دیگر ایجاد می شوند.

Micro Burst
جریان‌های رو به پایین کوچک و قدرتمند – کاملاً با در نظر گرفتن آموزش خلبانی مدل‌سازی شده‌اند.

جریانهای حرارتی
جریان های صعودی ایجاد شده در زمین مناسب برای شبیه سازی گلایدر

تجمع برف، باران و یخ
اکنون بر اساس دما، بارندگی و... سطوح منجمد یا خیس می شوند

دانلود نسخه آمایشی 
PC Flight Simulation Geek Since 1998