Touradg
  • Touradg
  • 100% (عالی)
  • مدیریت شروع کننده موضوع شبیه ساز: Prepar3D 5.3
یک سال پیش
UserPostedImage


شرح حادثه:در ساعت 08:08 بوقت محلی روز شنبه مورخه24/10/1401 هواپیمای تکنام مدل P92Js و با علامت ثبت EP-VAN متعلق به مرکز آموزش هوانوردی هما باشماره پرواز203 به منظور انجام پرواز آموزشی با حضور معلم خلبان 28ساله با شماره گواهینامهCPL(A) FI/IR .877471 به همراه دانشجوی خلبانی مقطع CPL، پرواز خود را با هدایت دانشجو از باند 30 فرودگاه پیام به منظور Touch & Go آغاز کرده و طبق اظهارات خلبانان درLeft Hand Pattern به صورت ناگهانی موتور از کار افتاده که معلم خلبان هدایت هواپیما را بعهده گرفته و پس از چندین مرتبه تلاش جهت روشن کردن مجدد  موتور(Restart)، موفق به روشن کردن آن نشده و به صورت اضطراری در محوطه و زمین باز در فاصله 3.2 مایلی جهت120 درجه فرودگاه (حوالی روستای فرخ آباد فردیس کرج) فرود آمده اند.
 
خسارت جرحی:
پس از وقوع سانحه خوشبختانه هر دو سرنشین، بطور سالم از هواپیما پیاده شده و ارزیابی های بعدی توسط واحد اورژانس نشان میدهد که هم معلم خلبان و هم دانشجو صدمه ای متحمل نشده اند.

خسارت وارده به هواپیما:
پس از اعزام کارشناس دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان به محل سانحه و بازدیدوضعیت هواپیما در آشیانه فرودگاه پیام، فعلا ً خسارتهای ذیل مشاهده گردیده و مقرر است واحد فنی آن مرکز فهرست کامل خسارت وارده را اعلام نماید:
1-ارابه فرود اصلی سمت چپ و ارابه فرود جلو شکسته و از هواپیما جدا شده اند.
2-بال سمت چپ در اثر برخورد با زمین دچار تغییر حالت شده است.
3-ناحیه زیرین هواپیما در اثر برخورد با زمین پس از شکست ارابه فرود آسیب جدی دیده است.
4-شکستگی یک سر ملخ در اثر برخورد با زمین پساز شکستن ارابه فرود نیز مشاهده گردید که احتمال صدمه به سیستم انتقال نیروی موتور نیز داده می شود.
5-سطوح کنترل انتهایی هواپیما(Elevator) نیز دچار آسیب شده است.

مشاهدات سايت سانحه:
حین فرود اضطراری ابتدا اثر چرخ سمت چپ روی زمین مشاهده گردیده و پس از شکست ارابه فرود اصلی سمت چپ و ارابه فرود جلو و همچنین شکست یک سر ملخ ، هواپیما به سمت چپ منحرف شده و متوقف گردیده است. همچنین بال سمت چپ هواپیما در اثر شکست ارابه فرود و انحراف هواپیما با زمین برخورد کرده و تغییر حالت داده است. دستگاه موقعیت یاب اضطراری هواپیما (ELT) نیز فعال گردیده ولی تاکنون بازخورد آن از طریق ماهواره های بین المللی به دفتر بررسی سوانح و حوادث اعلام نشده است. گزارش فوق بر اساس بازدید میدانی و مصاحبه از معلم خلبان ، دانشجو و مستندات فرودگاه پیام تهیه شده و گزارش نهایی پس از دریافت کلیه مستندات و بررسی های کارشناسی تهیه و صادر خواهد شد.

منبع:سایت هواپیمایی کشوری

 
PC Flight Simulation Geek Since 1998