شبیه ساز پرواز X-Plane - این قسمت به شبیه ساز پرواز X-Plane محصول شرکت Laminar Research اختصاص یافته است. موارد مربوطه به این شبیه ساز را در این قسمت ارسال فرمائید.
ماندگارمطالب جدیداخبار نسخه 12 شبیه ساز پرواز X-Plane0159
محصول شرکت Laminar Research
آخرین ارسال:

آخرین ارسال:


مطالب جدیدتنظیمات دسته بازی و کلیدها1963
سوال در مورد تنظیمات دسته بازی و کلیدها
آخرین ارسال:

مطالب جدیدنسخه 10.50 شبیه ساز پرواز X-Plane ارائه شد0274
بروزرسانی گسترده
آخرین ارسال:

آخرین ارسال:
کاربرانی که در حال مشاهده انجمن می باشند