انجمنهای فرعی
مناظر پروازی (Scenery) 1681,084
این بخش شامل مباحث مربوط به مناظر پروازی (Scenery) می باشد.سوالات, مشکلات و درخواستهای خود را در این قسمت مطرح فرمائید.

بازنقش (Repaint) 2 1451,545
این بخش شامل مباحث مربوط به بازنقش (Repaint) می باشد.سوالات, مشکلات و درخواستهای خود را در این قسمت مطرح فرمائید.

هواپیما (Aircraft) 84357
معرفی و بحث در مورد بسته های کامل هواپیما (مدل، پانل، صدا) برای شبیه ساز پرواز در این قسمت مطرح می شود.
بسته های افزودنی / اصلاحی - این بخش شامل مباحث مربوط به برنامه های افزودنی/الحاقی (Add On) می باشد.معرفی محصول، سوالات, مشکلات و درخواستهای خود را در این قسمت مطرح فرمائید.
مطالب جدیدفرودگاه سلیمانیه FSX/P3D ORSU5939
Sulaimaniyah Intl Airport
آخرین ارسال:

آخرین ارسال:


مطالب جدیدTFDi Boeing 7172332
New Release
آخرین ارسال:

مطالب جدیددرخواست Captain Sim L10110225
آخرین ارسال:
کاربرانی که در حال مشاهده انجمن می باشند