هواپیما (Aircraft) - معرفی و بحث در مورد بسته های کامل هواپیما (مدل، پانل، صدا) برای شبیه ساز پرواز در این قسمت مطرح می شود.
آخرین ارسال:

مطالب جدیدJustFlight در حال توسعه فوکر 70 و 100 برای شبیه ساز پرواز 2020099
پیش نمایش تصاویر توسعه
آخرین ارسال:

مطالب جدید787Qualty wings1463
آخرین ارسال:


آخرین ارسال:
کاربرانی که در حال مشاهده انجمن می باشند