Mohammad Sadeq
  • Mohammad Sadeq
  • 50.18% (معمولی)
  • بال برنزی - کبوتر نشان شروع کننده موضوع
6 سال پیش
با سلام بالاخره 787 کوالتی وینگز منتشر شد
[barareh] [barareh] [barareh] [barareh] [barareh] [barareh]
شما میتوانید برای خرید و یا مطالعه و ریپسنت های 787 به سایت زیر مراجعه فر مایید
http://www.qualitywingssim.com/ 
capt.persis
  • capt.persis
  • 54.86% (معمولی)
  • بال نقره ای - شاهین سوار
6 سال پیش
سال ها منتظراش بودم، همیشه میگفتم 787QW که بیاد، اونو میگیرم و بعد از اون از دنیای شبیه ساز خداحافظی می کنم.
فکر کنم بازنشستگی ام نزدیک شده. glass monitor هاش کمتر از حد انتظاره، یکم صبر میکنم چنتا review ازش بیاد و بعد تهیه اش می کنم، البته قیمت اش تنده، امیدوارم مثل محصولات قبلیشون فریم ریت زیاد نکشه و سبک باشه.
UserPostedImage