Touradg
  • Touradg
  • 100% (عالی)
  • مدیریت شروع کننده موضوع شبیه ساز: Prepar3D 5.3
13 سال پیش
همانطور که انتظار می رود برنامه فضایی ایران در حال حرکتی رو به جلو می باشد.اما با توجه به تصاویری که ماهواره های جاسوسی و غیر جاسوسی از مرکز فضایی سمنان بدست آورده اند این حرکت بسیار سریعتر از انتظار است.بر اساس تحلیلی از جفری فوردن ساخت و سازهای اخیر در این مرکز نشان از حاکی از اهمیت زیاد این فعالیتها برای ایران میباشد.از جمله ماهواره بر سیمرغ که به ادعای وی می تواند برگرفته از ماهواره بر Unha-2 کره شمالی باشد و همچنین سکوی پرتاب جدید و در دست ساختی که احتمالاً پرتاب سیمرغ را بر عهده خواهد داشت.بر اساس پیش بینی وی پرتاب ماهواره بر سیمرغ در تابستان امسال بسیار محتمل خواهد بود.
تصویر ذیل اطلاعاتی جالبی در این خصوص می دهد:

UserPostedImage 
PC Flight Simulation Geek Since 1998