Ramin
  • Ramin
  • 53.78% (معمولی)
  • بال ایرانسیم شروع کننده موضوع
10 سال پیش
UserPostedImage


این فضاپیما که تنها 20 ثانیه موتورهای موشکی خود را به کار گرفت، تا ارتفاع 18 کیلومتری زمین پرواز کرد و به راحتی به سرعت 4/1 ماخ رسید.

عدد ماخ نسبت سرعت یک شی دریک سیال به سرعت صوت در همان سیال است. به عبارت دیگر هواپیمای SS2 توانست با سرعت 4/1 سرعت صوت در هوا پرواز کند. این هواپیما ابتدا با استفاده از موتورهای جانبی خود تا ارتفاع 5/11 کیلومتری زمین بالا رفت و پس از اتمام سوخت آن ها، موتورهای موشکی خود را برای مدت 20 ثانیه به کار گرفت تا به ارتفاع 18 کیلومتری زمین برسد.

در اولین آزمایش سامانه SS2 ، عملکرد سیستم عکس العمل و پوشش محافظ بال های این هواپیما مورد آزمایش قرار گرفت. هنگامی که یک هواپیما در جو حرکت می کند، حرکت آن توسط اسپویلرها ( صفحات کوچکی که مخصوص کاهش سرعت و ارتفاع در هواپیما هستند)، بالابرها و سکان انجام می شود. وظیفه بال ها و دم هواپیما نیز تثبیت حرکت و حفظ مسیر آن است.

در زمان پرواز در فضا و افزایش ارتفاع در بالای جو، اسپویلرها و بالابرها برای تغییر مسیر یا راستای حرکت فضاپیما کارآیی ندارند و سیستم کنترل عکس العمل جایگزین این ابزارها می شود. این کار توسط مجموعه ای از موتورهای محرک انجام می شود. موتور محرک در واقع یک موتور جت کوچک است که توسط یک سامانه درونی تثبیت کننده، کنترل می شود.

پوشش محافظ بال ها، یک پوشش عایق است که ساختار درونی بال های فضا پیما را در برابر حرارت ناشی از حرکت سریع آن در جو زمین محافظت می کند. این پوشش، موتور موشکی و اگزوز آن را در طول پرواز پرسرعت فضاپیما محافظت می کند.

در آزمایش های اولیه فضاپیمای SS2 گرمای حاصل از موتور موشکی و اگزوز آن به حدی بود که بدنه فضاپیما را ذوب کرد. اما در آزمایش های بعدی با استفاده از این پوشش محافظ انعکاسی، گرمای موتور و اگزوز به میزان چشمگیری کاهش یافت.

این فضاپیمای پیشرفته، قابلیت حمل تعداد زیادی انسان را در فضا دارد و انتظار می رود در اواسط سال 2014 میلادی اولین پرواز خود را انجام دهد.


ایرنا

UserPostedImage