Touradg
  • Touradg
  • 100% (عالی)
  • مدیریت شروع کننده موضوع شبیه ساز: Prepar3D 5.3
5 سال پیش
همانطور که انتظار میرفت و پس از چند هفته پر رنگ شدن اخبار فضایی و رونمایی های مختلف از ماهواره ها، سامانه ها و... ، امروز خبرگزاری CNN  با درج تصاویر ماهواره ای از مرکز فضایی امام خمینی خبر از افزایش ترددها و تحرکات در اطراف سکوی پرتاب لانچر سیمرغ و تاسیسات تجمیع پرتابگر داده است.

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage


این اخبار به دنبال اعلام تحویل ماهواره پیام احتمالاً حاکی از پرتابی قریب الوقوع از این مرکز می باشد.البته هنوز نوتامی از طرف ایران برای منطقه سمنان (OID51 و OID90) اعلام نشده لیکن به نظر می رسد دهه فجر امسال زمان احتمالی پرتاب باشد.

دست اندرکاران صنایع هوافضای وزارت دفاع و اعضای تیم ماهواره پیام در طی چند ماه گذشته روزهای بسیار دشواری را پشت سر گذاشته و حقیقتاً از جان مایه گذاشته اند ، اما یادمان باشد که فقط بلند شدن سیمرغ 90 تنی از روی سکو به قصد مدار 500 کیلومتری زمین ،خود به تنهایی موفقیت بسیار غرور آفرین و بزرگی خواهد بود حتی اگر ادامه ماموریت 7 دقیقه ای سیمرغ و پایان آن، آنطور که انتظار می رود نباشد.

نشر اول - ایرانسیم - 1397/10/19
PC Flight Simulation Geek Since 1998