Touradg
  • Touradg
  • 100% (عالی)
  • مدیریت شروع کننده موضوع شبیه ساز: Prepar3D 5.3
10 سال پیش
اتمام طراحی مفهومی هواپیمای 150نفره ایرانی تا پایان سال 1392

ماموریت این طرح با نگاهی جامع بر توانمندیهای علمی و صنعتی در راستای تحقق چشم انداز ،سعی در ایجاد زنجیرهای از متخصصین کارآمد در حوزه دانش و طراحی و ساخت هواپیمای مسافری داشته تا بتوانند با بهره گیری از منابع داخلی و حمایت های مالی، فناوریهای کلیدی، طرح و ساخت هواپیما مسافری را در کشور نهادینه سازد.

دکتر علی رضا جهانگیریان با اشاره به جزئیات این هواپیما گفت: این پروژه 6میلیون قطغه داردو تعداد افراد درگیر در آن 34000 نفر خواهد بود و همچنین طول کابلها 220 کیلومتر و برآورد هزینه در این طرح 2 میلیارد ریال میباشد و نیروی انسانی این طرح 34 هزار نفر میباشد.

وی اضافه کرد:وزن برخاست این هواپیما 76.7 تن و وزن فرود آن 68 تن است و برد آن 3 هزار و 850 کیلومتر خواهد بود. وی با اشاره به اینکه این طرح هنوز در کشور ما شروع نشده گفت: این پروژه به واسطه ابعاد پیچیدگیها و رعایت استانداردها تنها قابل مقایسه با نیروگاه بوشهر است.

مدیر پروژه طراحی هواپیما گفت: یکی از محورهای این پروژه بحث رسوخ دانش در سطح دانشگاهی بود که در این راستا تا کنون حداقل 7 پروژه دکتری، 24 پروژه کارشناسی ارشد، و در نهایت 3 پروژه کارشناسی را تشکیل میدهد که در مجموع 34 پروژه را شامل میشود.

جهانگیریان اظهار کرد:از محورهای فعالیت‌های اجرایی طرح کلان ملی هواپیمای 100 تا 150 نفره میتوانبه دستیابی به دانش فنی، ارزیابی فناوری‌های کلیدی، جهت دهی، توسعه زیر ساخت‌ها، مستند سازی، اخذ استانداردهای بین المللی، ارتباط صنعت و دانشگاه و گسترش همکاری‌های بین المللی، ساختار سازی و توانمند سازی، اشاره کرد.

وی در پایان با امید به ساختن آینده ای پر غرور گفت: امیدوارم که در آینده با همت دوستان و تمام عزیزانی که با ما همکاری داشتند در جهت این مهم گام برداریم.

هیتنا
PC Flight Simulation Geek Since 1998
Touradg
  • Touradg
  • 100% (عالی)
  • مدیریت شروع کننده موضوع شبیه ساز: Prepar3D 5.3
10 سال پیش
پرواز نخستین هواپیمای 150 نفره ایرانی در سال 96
گردهمایی کلان ملی توسعه فناوریهای کلیدی هواپیمای مسافری 100 تا 150 نفره امروز صبح در دانشگاه امیر کبیر با حضور جمعی از متخصصین کارآمد و دانشجویان برگزار شد.

در طی این مراسم آقایان دکتر رهایی (رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر)، دکتر قبری (رئیس دانشکده صنعتی هواپیمایی شور)، دکتر جهانگیریان( مدیر پروژه طراحی هواپیما در دانشگاه صنعتی امیر کبیر) و دکتر وزیری(مدیریت گروه طراحی عمومی) سخرانی نمودند.

دکتر رهایی رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر در اين مراسم گفت: از آغاز اجرای این طرح کلان ملی که با محوریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همکاری دانشگاه های علم و صنعت، صنعتی اصفهان و پارک علم و فناوری فارس و توان علمی سایر دانشگاه‌های کشور در حال پیگیری است حدود 14 ماه می گذرد که در حال حاضر در فاز اول(طراحی مفهومی) هستیم که امید می رود طبق زمان بندی اولیه تا پایان امسال به پایان برسد.

وی اضافه کرد: در سال 1391 در مرحله اول 40 طرح کلان تعریف شد که در این طرح با وجود تحریم ها و مشکلات بسیاری که در یک ده گذشته داشتیم بحث شبکه ملی ، اطلاعات هوافضاي كشور، منظومه ماهواره ها، و ... مطرح شد و طرح هواپیمایی، این طرح را به عنوان طرح پیشتاز معرفی کرد وی اضافه کرد تعداد طرحهای کلان در سال 1392 به یکصد طرح کلان افزایش خواهد یافت.

دکتر رهایی در پایان گفت: در قالب این طرح همکاری بین سازمان فضایی و تمام اجزاء مرتبط با آن و همچنین دانشگاه ها برقرار شد و توانست با استفاده از پتانسیل دانشگاه ها تحولی بزرگ در عمر دانشگاه ها بوجود آورد.

هیتنا
PC Flight Simulation Geek Since 1998