طراحی و توسعه - مباحث مرتبط با طراحی و توسعه برنامه های الحاقی (طراحی صحنه، ترافیک، بازنقش و ...) برای شبیه سازهای پرواز در این بخش قرار می گیرند.


آخرین ارسال:
آخرین ارسال:کاربرانی که در حال مشاهده انجمن می باشند