سایر نرم افزارها و سامانه های شبیه سازی 1 4088
این قسمت به سایر نرم افزارهای شبیه سازی شامل فضا OrbiterSim، مراقبت پرواز ATC، زمینی Train Simulator و Euro Truck Simulator، دریایی Ship Simulator، پدافند SAM Simulator و...اختصاص یافته است.
مباحث فعال
کاربران فعال

4 کاربر فعال, 4 میهمان در 15 دقیقه گذشته

  آمار
  • 18,715 مطلب در 4,868 موضوع در 34 انجمن موجود می باشد.
  • آخرین ارسال 17 روز پیش بوسیله:Touradg
  • تعداد 753 کاربر عضو انجمن می باشند.
  • جدیدترین کاربر:Seaboy
  • آمار ضد هرزنامه
  • از ثبت نام 9 کاربر مزاحم جلوگیری شد.
  • 9 کاربر مزاحم برای همیشه مسدود شدند.
  • 1 کاربر مزاحم به StopForumSpam.com گزارش شدند.